Informatie voor de verwijzers

Hartdokters in het kort

Ons doel is om de toeloop naar de tweede lijn (de ziekenhuizen en ZBC’s) te beperken. Dit doen we door diagnostiek in te zetten in de buurt bij de verwijzers uit omliggende huisartsenpraktijken.

Als cardiologen hebben we onze diagnostiek en kennis verplaatst naar de eerste lijn. Patiënten worden veelal doorverwezen voor een eerstelijns consult (cardioloog wordt hoofdbehandelaar, en verricht het ECG/ Echo/ Fietstest/ Holter/ CT scan   – dit laatste wordt door ons beoordeeld en besproken met patiënt). Het is ook mogelijk om patiënten voor alleen ECG/ Echo/ Holter/ ABPM/ Fietstest te verwijzen als dit volstaat voor de verwijzer.

Diagnostiek wordt uitgevoerd door de cardioloog. Dit inclusief voor- en nabespreking met patiënt en terugrapportage via Zorgmail.  We doen alle onderzoeken zelf. Dit wordt door de patiënten zeer gewaardeerd daar zij de mogelijkheid ervaren om al hun vragen te rustig te kunnen stellen.

We hebben een partnerschap met aantal grote ziekenhuizen, waarmee we zorgpaden hebben ontwikkeld om ook snel en adequaat van dienst te zijn. Voor het nazorgtraject, waarbij diagnostiek ook weer kan worden ingezet, komt de patiënt veelal ook weer bij ons terug.

Maatwerk, lage drempeligheid – in combinatie met kostenbesparing en integratie van huisartsenzorg en specialistische zorg, hebben door dit alles een aanzuigende werking.

We hechten eraan om sterke banden te hebben met de huisartsenpraktijken, waarbij er een zeer korte lijn is, en veelvuldig overleg over casuïstiek en “twijfelgevallen”. Tevens beoordelen wij op afstand Ecg’s die in de huisartsenpraktijk worden gemaakt.

Ook is de zorg eigen-risico plichtig maar wordt uit de basispakket vergoed en met ongeveer een factor 2 voordeliger dan de tweedelijns zorg die via de DBC-systematiek.

Hoe te verwijzen?

U kunt op allerlei manieren uw patiënten verwijzen.

  • Wij zijn vindbaar op zorgdomein onder naam van Hartdokters. 
  • U kunt ook via andere veilige manieren van communicatie uw patienten verwijzen zoals via de veilige massaging app van Siilo,
  • Faxen naar 084-8844333
  • Of via een beveiligde e-mail te verzenden (zoals via Zivver) naar info@hartdokters.nl

Kosten en verzekeringen

Het geldt voor alle patiënten dat er geen extra-kosten in rekening gebracht worden met in acht neming van het eigen risico van ongeveer 385 Euro per jaar. Wij hebben (behalve met de CZ-groep) hetzij volledige contracten hetzij betaalcontracten met de zorgverzekeraars. Dat wil zeggen, dat alle kosten worden rechtsstreek bij de zorgverzekeraars gedeclareerd, nogmaals vooralsnog met uitzondering van de CZ-groep. Voor die laatste groep krijgen patiënten een nota thuis gestuurd. Vervolgens wordt het vergoede bedrag door hun zorgverzekeraar aanvaard met het kwijtschelden van het niet-vergoede deel. patiënten betalen in alle gevallen uiteindelijk niet meer dan het eigen risico.  

Er valt nog op te merken dat de kosten van onze zorg aanzienlijk lager zijn dan in het ziekenhuis of een ZBC. Dat komt omdat door ons geen DOT’s of DBC’s geopend worden. Meer hierover wordt tijdens een persoonlijk gesprek toegelicht.

Mocht u geinteresseerd zijn of wil u vragen stellen, neemt u dan gerust contact met ons op