Informatie voor verwijzers

Hartdokters in het kort

Ons doel is om de toeloop naar de tweede lijn (de ziekenhuizen en ZBC’s) te beperken.
Dit doen we door diagnostiek in te zetten in de buurt bij de verwijzers uit omliggende huisartsenpraktijken.
Als cardiologen hebben wij onze diagnostiek en kennis verplaatst naar de eerste lijn. 

Patiënten worden veelal doorverwezen voor een eerstelijns consult (cardioloog wordt hoofdbehandelaar en verricht het ECG/ Echo/ Fietstest/ Holter/ CT/MRI-scan). Een CT/MRI-scan wordt door ons beoordeeld en besproken met patiënt.
Het is ook mogelijk om patiënten voor alléén: ECG/ Echo/ Holter/ ABPM/ Fietstest te verwijzen als dit volstaat voor de verwijzer.

Diagnostiek wordt uitgevoerd door de cardioloog.
Dit inclusief voor- en nabespreking met patiënt en terugrapportage via Zorgmail.  
Wij doen alle onderzoeken zelf.
Dit wordt door de patiënten zeer gewaardeerd, daar zij de mogelijkheid ervaren om al hun vragen rustig te kunnen stellen.

We hebben een partnerschap met een aantal grote ziekenhuizen, waarmee we zorgpaden hebben ontwikkeld om ook snel en adequaat van dienst te zijn.
Voor het nazorgtraject, waarbij diagnostiek ook weer kan worden ingezet, komt de patiënt veelal ook weer bij ons terug.

Maatwerk, laagdrempeligheid – in combinatie met kostenbesparing- en integratie van huisartsenzorg en specialistische zorg, hebben door dit alles een aanzuigende werking.

Wij hechten waarde aan sterke samenwerkingsbanden met huisartsenpraktijken, waarbij er zeer korte lijnen zijn, en veelvuldig overleg over casuïstiek en ‘twijfelgevallen’.
Tevens beoordelen wij op afstand ECG’s die in huisartsenpraktijken worden gemaakt.

Ook is onze zorg eigen-risico plichtig, maar wordt uit het basispakket vergoed, met ongeveer een factor 2, voordeliger dan de tweedelijns zorg die via de DBC-systematiek.

Hoe te verwijzen?

U kunt op allerlei manieren uw patiënten verwijzen:

  • Wij zijn vindbaar op zorgdomein onder: Hartdokters. 
  • U kunt ook via andere veilige manieren van communicatie uw patiënten verwijzen zoals via de veilige massaging app van Siilo,
  • Faxen kan naar 084-8844333
  • Of een beveiligde e-mail verzenden (zoals via Zivver) naar info@hartdokters.nl

Kosten en verzekeringen

Het geldt voor alle patiënten dat er geen extra-kosten in rekening gebracht worden, met in acht neming van het eigen risico van ongeveer 385 Euro per jaar. Wij hebben (behalve met de CZ en Achmea groep) hetzij volledige contracten, hetzij betaalcontracten met de zorgverzekeraars. Dat wil zeggen dat alle kosten rechtsstreek bij de zorgverzekeraars worden gedeclareerd, nogmaals vooralsnog met uitzondering van de CZ en Achmea groep.

Voor die laatste groep krijgen patiënten een nota thuis gestuurd. Vervolgens wordt het vergoede bedrag door hun zorgverzekeraar aanvaard met het kwijtschelden van het niet-vergoede deel.
Patiënten betalen in alle gevallen uiteindelijk niet meer dan het eigen risico.  

Er valt nog op te merken dat de kosten van onze zorg aanzienlijk lager zijn dan in het ziekenhuis of een ZBC. Dat komt omdat door ons geen DOT’s of DBC’s geopend worden. Meer hierover wordt tijdens een persoonlijk gesprek toegelicht.

Mocht u geinteresseerd zijn of wil u vragen stellen, neemt u dan gerust contact met ons op