Onderzoeken

Electrocardiogram (ECG)

(Declaratiecode verrichting en bespreking: 039757)

Met een elektrocardiogram (ECG) wordt de elektrische activiteit van de hartspier gemeten. Het ECG vertoont bij een aantal hartafwijkingen karakteristieke patronen. Met behulp van het ECG kan men b.v. een (doorgemaakt) hartinfarct, een hartspierziekte, een verdikte hartspier (hypertrofie) en hartritme- en/of geleidingsstoornissen aantonen.
VOORBEREIDINGEN: gelieve voor het onderzoek geen body lotion te gebruiken

Tevens declaratiecode 039757 is een universele code.

Het wordt gebruikt bij het maken van hartfilmpje, maar ook voor het beoordelen van diverse onderzoeken zoals echocardiogram, een 24-uurs hartfilmpje, inspanningsonderzoek en dergelijke. Het kan dus zijn dat deze code meermaals op uw factuur verschijnt.


Echo van het hart

(Declaratiecode verrichting ECHO BORSTKAS: 085070;
ÉN
Declaratiecode verrichting ECHO HART: 039494
bespreking: 039757)

Bij echocardiografisch onderzoek maakt men gebruik van geluidsgolven, die met behulp van een transducer worden uitgezonden en opgevangen.
Als de transducer op de borstwand wordt geplaatst zal het uitgezonden ultrageluid worden teruggekaatst door structuren die in de borstholte gelegen zijn, zoals het hart. Uit het patroon van het teruggekaatste ultrageluid wordt een afbeelding gevormd van de structuren die de echo’s hebben veroorzaakt.
VOORBEREIDINGEN : geen 

Inspanningstest (Fietsproef, Inspanning ECG)

(Declaratiecode verrichting: 039844; bespreking: 039757)

Tijdens het inspanningsonderzoek wordt ernaar gestreefd het hart maximaal te belasten, terwijl tegelijkertijd het elektrocardiogram wordt geregistreerd.
Als er een belangrijke vernauwing is in een van de bloedvaten van het hart (de kransvaten of coronair arteriën), dan zal er een verandering optreden in het elektrische activatiepatroon van de hartspier, in het gedeelte van de hartspier dat door dit kransvat van bloed wordt voorzien. Hiermee kan een belangrijke vernauwing van een van de kransvaten worden aangetoond, maar niet voor 100% zekerheid worden uitgesloten.
Het inspanningsonderzoek test verder uw lichamelijke belastbaarheid (prestatievermogen) en uw fysieke conditie. Dit wordt bepaald aan de hand van de
maximale belasting die u tijdens de fietstest hebt bereikt. Deze waarden worden vergeleken met de waarden voor leeftijdgenoten van hetzelfde geslacht, lengte en gewicht.
VOORBEREIDINGEN: indien u medicatie gebruikt tegen hoge bloeddruk of hartritmestoornissen, gelieve hierover dan met ons te overleggen of deze door kunnen gaan.

Holter

(Declaratiecode verrichting: 039755 (per 24 uur); bespreking: 039757) 

Via een Holteronderzoek spoort de cardioloog eventuele afwijkingen op in het hartritme. Een apparaatje registreert het hartritme gedurende 1 of enkele dagen. Zo krijgt de cardioloog een goed beeld over een langere periode. Tijdens het onderzoek krijg je plakkers (elektroden) op de borst. Deze zitten vast aan een apparaatje (recorder) dat je meestal aan een band of riem om het middel draagt. Na het bevestigen van de elektroden en de instructie mag je naar huis. Het apparaatje registreert vervolgens je hartritme tijdens alle dagelijkse bezigheden. Vaak heeft de recorder een knop die je in moet drukken bij symptomen. De symptomen noteer je dan in een dagboekje.
VOORBEREIDINGEN: Belangrijk is om op de dag dat u het holter krijgt geen bodylotion op buik en borst te smeren en voor mannen hun borsthaar te verwijderen (anders blijven de plakkers niet zitten). Tijdens het onderzoek mag je gewoon de dagelijkse activiteiten doen. Alleen douchen, baden of zwemmen mag niet. De recorder moet steeds aangesloten blijven, ook ‘s nachts. Gemakkelijke kleding is aan te bevelen, om zo min mogelijk last te hebben van de elektroden.

24-uurs bloeddrukmeting

(Declaratiecode verrichting: 039848; bespreking: 039757)

Bij de 24-uurs bloeddrukmeting krijg je een band om de arm met een bloeddrukmeter. De meter draag je op de heup met een riem. Het meten van de bloeddruk gebeurt automatisch: de band blaast zelf op en loopt weer leeg. Jouw arts stelt in hoe vaak de bloeddruk gemeten wordt: meestal is dit overdag 2 tot 3 keer per uur en ‘s nachts 2 keer per uur. De bloeddrukmeter slaat alle bloeddrukwaarden automatisch op en een computer leest de gegevens uit. Jouw arts bespreekt de uitslag van het onderzoek tijdens aparte afspraak.

Eventrecorder

Een eventrecorder is een apparaat waarmee de patiënt ttv klachten een ritme opname kan maken. Er zijn verschillende uitvoeringen van. In Noordwijk(erhout) wordt door Dr. Mannaerts een WiWe eventrecorder gebruikt. Dit is een apparaatje ter grootte van een creditcard, waar je je beide wijsvingers op moet leggen en zo in circa 1 minuut een opname kunt maken van het ritme op dat moment ttv klachten zoals hartkloppingen of duizeligheid (foto volgt). Er kunnen in totaal circa 50 opnames mee gemaakt worden en meestal wordt het apparaat 1 a 2 weken met de patiënt meegegeven. Na inlevering kan het apparaat worden geanalyseerd in combinatie met het patiënten dagboek en evt. ritmestoornissen worden opgespoord. Voordeel is dat de patiënt kan douchen en zwemmen en niet vastzit aan allerlei draden en plakkers. Nadeel is dat het ritme niet continue wordt geregistreerd (zoals bij een Holter), maar alleen bij klachten.

CT Hart en CT ca2-meting

De CT- en CT ca2 meting -scan laten wij uitvoeren door ziekenhuis het OLVG of Acibadem International Medical Center. Voor meer informatie over CT scan van het OLVG deze link voor de brochure en voor die van Acibadem International Medical Center via deze link .

MRI en Stress MRI

De MRI en Stress MRI worden uitgevoerd door ziekenhuis het OLVG. Voor meer informatie klikt u op deze link.