Klachtenregeling

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten, maar ook familie en/of bezoekers, bij ons tevreden zijn.
Het kan, ondanks de inzet van onze medewerkers, toch gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent.
U kunt hierover een klacht indienen.

Wanneer kunt u een klacht indienen?
Als u onder behandeling bent bij Hartdokters kunt u feedback en klachten laagdrempelig indienen.
Wij nemen dit uiterst serieus!
Een klacht hoeft niet alleen een fout te zijn in de medische behandeling, maar kan om verschillende kwesties gaan.
Wij stellen het op prijs als u uw ongenoegen bij ons meldt. Wij kijken graag samen naar een mogelijke oplossing.

Voor feedback kunt u mailen naar: info@hartdokters.nl, onder vermelding van uw contactgegevens en de betreffende behandelaar.

Uw klacht is niet alleen voor uzelf belangrijk om te uiten, maar ook voor onze organisatie, zo kunnen wij, soortgelijke, in de toekomst proberen te voorkomen. Zo kunnen wij onze kwaliteit van zorgverlening optimaliseren.

Hoe dient u een klacht in?

1. Bespreek uw klacht eerst met de betrokken behandelaar

Bent u ontevreden?
Bespreek uw klacht met uw behandelaar of betrokken medewerker.
Zij zullen proberen om samen met u tot een passende oplossing te komen.

2. Klachtencommissie

Heeft u niet het gewenste resultaat gehad, of de juiste oplossing geboden, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen.
Dit mag per email of per post.
Dit kan naar: klachtencommissie@hartdokters.nl  of schriftelijk naar:

Hartdokters
T.a.v. Klachtencommissie
Frederik Hendrikstraat 47
1052 HK Amsterdam

U ontvangt van ons binnen 10 werkdagen een reactie

Klachtenregeling
U kunt ons volledige klachtenreglement bij ons opvragen via: klachtencommissie@hartdokters.nl

Klachtenfunctionaris extern
Bent u er niet met ons uitgekomen, dan kunnen wij u als volgende stap, in contact brengen met de onafhankelijke externe klachtenfunctionaris.
U heeft hier recht op volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg.
Deze partij bemiddelt en rapporteert terug naar onze Raad van Bestuur, met als doel een bevredigende oplossing te zoeken.