Veelgestelde vragen

Wat moet ik meenemen voor het bezoek?    

Neemt u een identiteitsbewijs mee. Als u medicijnen gebruikt neemt u dan een overzicht mee.
Voor een fietstest neemt u comfortabele (sport) schoenen en een handdoek mee.

 • Moet ik voorbereidingen treffen voor het onderzoek?

Gebruikt u de dag van het onderzoek alstublieft geen body lotion. Voor mannelijke patiënten die komen voor Holter, ECG en fietstest verzoeken wij u het borsthaar te verwijderen en dan met name midden op de borst.
Gebruikt u medicijnen? Neem deze in zoals gebruikelijk. Bij gebruik van beta blockers zoals metoprolol of bisoprolol vragen wij u om vooraf in contact te treden met ons of uw huisarts.
Voor een holteronderzoek: houdt u er rekening mee dat u niet onder water kunt tijdens de duur (24/48 of 72uur) van het onderzoek.

 • Wordt mijn bezoek en onderzoek(en) vergoed en hoe zit het met de kosten?

Ja, de zorg wordt vergoed uit het basispakket en dus bij iedere zorgverzekering in Nederland. Onze zorg is zoals overal het geval is, u bent wel uw eigen risico plichtig. Bij Hartdokters hoeft u geen bijdrage te leveren alléén uw eigen risico, indien deze nog niet uitgegeven is.  
Het betalen van eigen risico is éénmalig per jaar en geldt voor alle basisverzekeringen en is onafhankelijk van naar welke medisch specialist u gaat. Omdat bij Hartdokters enkel de verrichte onderzoeken gedeclareerd worden (en niet het consult of gesprek), kunnen de kosten lager uitvallen dan uw eigen risico. Zie onze pagina Tarieven  en vergoeding Hartdokters 2023.

 • Wat betekent eigen risico plichtig?

Ieder individu in Nederland betaalt jaarlijks eenmalig een bedrag wanneer hij of zij medisch specialistische zorg krijgt, dat bedrag is het eigen risico.
In de Zorgverzekeringswet is het eigen risico vastgesteld voor 2022 op € 385,- (afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw basisverzekering).  
Als u uw eigen risico al betaald heeft voor het jaar dan betaalt de zorgverzekering uw zorgkosten voor de rest van het jaar. Bij Hartdokters hoeft u geen bijdrage te leveren alléén dus uw eigen risico indien deze nog niet uitgegeven is. Bovendien, omdat bij Hartdokters enkel de verrichte onderzoeken gedeclareerd worden (en niet het consult of gesprek), kunnen de kosten lager uit vallen dan uw eigen risico. Voor meer informatie over eigen risico kijkt u op de website van de rijksoverheid.

 • Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

  Het eigen risico is het bedrag die ieder individu in Nederland jaarlijks eenmalig betaalt wanneer hij of zij medisch specialistische zorg krijgt. In de Zorgverzekeringswet is het eigen risico vastgesteld (afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw basisverzekering). Eigen bijdrage is het restante bedrag van de nota (buiten het eigen risico) die de verzekeraar niet vergoedt. Dat bedrag is in feite afhankelijk van verschillende factoren zoals polisvoorwaarden, soort onderzoek, de prijsafspraken met de zorgverzekeraar.  Voor meer informatie kijkt u gerust op de website van de Rijksoverheid.

  Bij ons zult u in iedere geval niet meer dan het verplichte eigen risico zelf betalen. U betaalt met andere woorden geen eigen bijdrage.

 • Moet ik zelf de factuur bij de zorgverzekeraar indienen?

Omdat wij contracten en betaalafspraken hebben met diverse Nederlandse zorgverzekeraars, kunnen wij de factuur rechtstreeks declareren. Uitzondering op bovenstaande geldt van CZ, Ditzo, Zilveren Kruis Achmea en de Amersfoortse: ook hier wordt de zorg betaald uit uw Zorgverzekering maar de procedure is anders. CZ, Ditzo, Zilveren Kruis Achmea en de Amersfoortse willen dat u zelf declareert. Bij Hartdokters hoeven overigens deze patiënten ook geen bijdrage te leveren alleen eigen risico indien deze nog niet uitgegeven is. In dit geval ontvangt u het geld direct op uw bankrekening en dient u het bedrag vervolgens door te betalen aan Hartdokters. 

 • Moet ik bijbetalen als ik bij CZ, Ditzo, Zilveren Kruis Achmea en de Amersfoortse verzekerd ben? 

Nee, zoals bij alle zorgverzekeraars, worden alle (al dan niet deels) verrichte onderzoeken vergoed door uw zorgverzekeraar en daaraan verbonden Labels zoals OHRA, Nationale-Nederlanden. Doch is de manier van declareren wat omslachtig en lastiger. Het moet nog op de ouderwetse manier en kan helaas niet elektronisch direct via ons, zoals bij de andere zorgverzekeraars waarbij het geruisloos gaat en de patiënt er geen extra werk aan heeft. U kunt de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Vervolgens kunt u afwachten en daarna het ontvangen bedrag naar ons overmaken. Eventueel ingehouden eigen risico door uw zorgverzekeraar is voor uw eigen rekening en dient u ook over te maken. 

Als u uw eigen risico al betaald heeft voor het jaar dan betaalt de zorgverzekering uw zorgkosten voor de rest van het jaar. Afhankelijk van het contract die u met uw zorgverzekeraar heeft, wisselt de percentage van vergoeding. Uit onze ervaring met OHRA/CZ is dat ongeveer 60-65%, doch dit risico is voor onze rekening. Wij treffen een coulance regeling met onze patiënten als geen volledige vergoeding uitgekeerd wordt. 

Dus als uw zorgverzekeraar geen volledige vergoeding uitkeert (los van eigen risico), dan hoeft u niets bij te betalen, behalve eventueel ingehouden eigen risico. U dient ons wel in te lichten en de betaalspecificatie te sturen naar info@hartdokters.nl
Als u niet weet of uw zorgverzekeraar een label is van CZ, Ditzo, Zilveren Kruis Achmea en/of de Amersfoortse kijkt u gerust op de website van zorgwijzer.nl.

 • Kan ik een betalingsregeling treffen?

  Het is mogelijk een betalingsregeling af te spreken met uw zorgverzekeraar of met Infomedics. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact met hun opnemen.
  LET OP: Het is niet mogelijk een coulance regeling te krijgen EN een betalingsregeling via Infomedics. U zult zelf de keuze moeten maken wat voor u haalbaar is.

 • Waarvoor is de declaratiecode 039757? 

De declaratiecode 039757 is een universele code.
Het wordt gebruikt bij het maken van hartfilmpje, maar ook voor het beoordelen van diverse onderzoeken zoals echocardiogram, een 24-uurs hartfilmpje, inspanningsonderzoek en dergelijke.