Veelgestelde vragen​

  • Wat moet ik meenemen voor het bezoek?    

Neemt u een identiteitsbewijs mee . Als u medicijnen gebruikt neemt u dan een overzicht mee.
Voor een fietstest neemt u comfortabele (sport) schoenen en een handdoek mee.

  • Moet ik voorbereidingen treffen voor het onderzoek?

Gebruikt u de dag van het onderzoek alstublieft geen body lotion. Voor mannelijke patiënten die komen voor Holter , ECG en fietstest  verzoeken wij u het borsthaar te verwijderen en dan met name midden op de borst.
Gebruikt u medicijnen ? Neem deze in zoals gebruikelijk. Bij gebruik van beta blockers zoals metoprolol of bisoprolol vragen wij u om vooraf in contact te treden met ons of uw huisarts .
Voor een holter onderzoek: houdt u er rekening mee dat u niet onder water kunt tijdens de duur (24/48 of 72uur) van het onderzoek.

  • Worden mijn bezoek en onderzoeken vergoed en hoe zit het met de kosten?

Ja, de zorg wordt vergoed uit het basispakket en dus bij iedere zorgverzekering in Nederland. Onze zorg is zoals overal het geval is, is wel eigen risico plichtig. Bij Hartdokters hoeft u geen bijdrage te leveren alleen uw eigen risico indien deze nog niet uitgegeven is.  Het betalen van eigen risico is éénmalig per jaar en geldt voor alle basisverzekeringen en is onafhankelijk van naar welke medisch specialist u gaat. Omdat bij Hartdokters enkel de verrichte onderzoeken gedeclareerd worden (en niet het consult of gesprek), kunnen de kosten lager uit vallen dan uw eigen risico. Zie onze pagina Tarieven  en vergoeding Hartdokters 2021.

  • Wat betekent eigen risico plichtig?

Ieder individu in Nederland betaalt jaarlijks eenmalig een bedrag wanneer hij of zij medisch specialistische zorg krijgt, dat bedrag is het eigen risico. In de Zorgverzekeringswet is het eigen risico vastgesteld voor 2021 op € 385,- (afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw basisverzekering).  Als u uw eigen risico al betaald heeft voor het jaar dan betaalt de zorgverzekering uw zorgkosten voor de rest van het jaar. Bij Hartdokters hoeft u geen bijdrage te leveren alleen dus uw eigen risico indien deze nog niet uitgegeven is.  Bovendien, omdat bij Hartdokters enkel de verrichte onderzoeken gedeclareerd worden (en niet het consult of gesprek), kunnen de kosten lager uit vallen dan uw eigen risico. Voor meer informatie over eigen risico kijkt u maar op de website van de rijksoverheid.

  • Moet ik zelf de factuur bij de zorgverzekeraar indienen?

Omdat wij contracten hebben met vrijwel alle Nederlandse zorgverzekeraars, kunnen wij de factuur rechtstreeks declareren. Uitzondering op bovenstaande geldt van CZ : ook hier wordt de zorg betaald uit uw Zorgverzekering maar de procedure is anders. CZ wil dat u zelf declareert. Bij Hartdokters hoeven overigens CZ patienten ook geen bijdrage te leveren alleen eigen risico indien deze nog niet uitgegeven is. In dit geval,  ontvangt u het geld direct op uw bankrekening en dient u het bedrag vervolgens door te betalen aan Hartdokters en de betaal specificatie die u krijgt van uw zorgverzekeraar door te sturen naar ons.

  • Moet ik bijbetalen als ik bij CZ verzekerd ben? 

Nee, zoals bij alle zorgverzekeraars, worden alle verrichte onderzoeken vergoed bij CZ en daaraan verbonden Labels zoals OHRA, Nationale-Nederlanden. Doch is de manier van declareren wat omslachtig en lastiger. Het moet nog op de ouderwetse manier en kan helaas niet elektronisch direct via ons, zoals bij de andere zorgverzekeraars waarbij het geruisloos gaat en de patiënt er geen extra werk aan heeft. U kunt de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Vervolgens kunt u afwachten en daarna het ontvangen bedrag naar ons overmaken. Eventueel ingehouden eigen risico door uw zorgverzekeraar is voor uw eigen rekening en dient u ook over te maken. Als u uw eigen risico al betaald heeft voor het jaar dan betaalt de zorgverzekering uw zorgkosten voor de rest van het jaar. Uit onze ervaring met OHRA/CZ is dat zij ongeveer 60-65 % vergoeden, doch dit risico is voor onze rekening. U hoeft dus niets bij te betalen, behalve eventueel ingehouden eigen risico. Als u niet weet of uw zorgverzekeraar een label is van CZ kijkt u gerust op de website van zorgwijzer.nl.