Kosten en vergoedingen

Wordt mijn bezoek en onderzoek(en) vergoed en hoe zit het met de kosten?

Ja, de zorg wordt vergoed uit het basispakket en dus bij iedere zorgverzekering in Nederland. Onze zorg is zoals overal het geval is, u bent wel uw eigen risico plichtig. Bij Hartdokters hoeft u geen bijdrage te leveren alléén uw eigen risico, indien deze nog niet uitgegeven is.  
Het betalen van eigen risico is éénmalig per jaar en geldt voor alle basisverzekeringen en is onafhankelijk van naar welke medisch specialist u gaat. Omdat bij Hartdokters enkel de verrichte onderzoeken gedeclareerd worden (en niet het consult of gesprek), kunnen de kosten lager uitvallen dan uw eigen risico. Zie onze pagina Tarieven en vergoeding Hartdokters 2024.

Wat betekent eigen risico plichtig?

Ieder individu in Nederland betaalt jaarlijks eenmalig een bedrag wanneer hij of zij medisch specialistische zorg krijgt, dat bedrag is het eigen risico.
In de Zorgverzekeringswet is het eigen risico vastgesteld voor 2022 op € 385,- (afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw basisverzekering).  
Als u uw eigen risico al betaald heeft voor het jaar dan betaalt de zorgverzekering uw zorgkosten voor de rest van het jaar. Bij Hartdokters hoeft u geen bijdrage te leveren alléén dus uw eigen risico indien deze nog niet uitgegeven is. Bovendien, omdat bij Hartdokters enkel de verrichte onderzoeken gedeclareerd worden (en niet het consult of gesprek), kunnen de kosten lager uit vallen dan uw eigen risico. Voor meer informatie over eigen risico kijkt u op de website van de rijksoverheid.

Wat is het verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage?

Het eigen risico is het bedrag die ieder individu in Nederland jaarlijks eenmalig betaalt wanneer hij of zij medisch specialistische zorg krijgt. In de Zorgverzekeringswet is het eigen risico vastgesteld (afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw basisverzekering). Eigen bijdrage is het restante bedrag van de nota (buiten het eigen risico) die de verzekeraar niet vergoedt. Dat bedrag is in feite afhankelijk van verschillende factoren zoals polisvoorwaarden, soort onderzoek, de prijsafspraken met de zorgverzekeraar.  Voor meer informatie kijkt u gerust op de website van de Rijksoverheid.

Bij ons zult u in iedere geval niet meer dan het verplichte eigen risico zelf betalen. U betaalt met andere woorden geen eigen bijdrage.

Moet ik zelf de factuur bij de zorgverzekeraar indienen?

Omdat wij contracten en betaalafspraken hebben met diverse Nederlandse zorgverzekeraars, kunnen wij de factuur rechtstreeks declareren. Uitzondering op bovenstaande geldt van CZ, Ditzo, Zilveren Kruis Achmea en de Amersfoortse: ook hier wordt de zorg betaald uit uw Zorgverzekering maar de procedure is anders. CZ, Ditzo, Zilveren Kruis Achmea en de Amersfoortse willen dat u zelf declareert. Bij Hartdokters hoeven overigens deze patiënten ook geen bijdrage te leveren alleen eigen risico indien deze nog niet uitgegeven is. In dit geval ontvangt u het geld direct op uw bankrekening en dient u het bedrag vervolgens door te betalen aan Hartdokters. 

Moet ik bijbetalen als ik bij CZ, Ditzo, Zilveren Kruis Achmea en de Amersfoortse verzekerd ben? 

Voor al onze praktijken (voor het Westland lokaties Kwintsheul en Naaldwijk zie hieronder) is het antwoord nee. Zoals bij alle zorgverzekeraars, worden alle (al dan niet deels) verrichte onderzoeken vergoed door uw zorgverzekeraar en daaraan verbonden Labels zoals OHRA, Nationale-Nederlanden. Doch is de manier van declareren wat omslachtig en lastiger. Het moet nog op de ouderwetse manier en kan helaas niet elektronisch direct via ons, zoals bij de andere zorgverzekeraars waarbij het geruisloos gaat en de patiënt er geen extra werk aan heeft. U kunt de factuur zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Vervolgens kunt u afwachten en daarna het ontvangen bedrag naar ons overmaken. Eventueel ingehouden eigen risico door uw zorgverzekeraar is voor uw eigen rekening en dient u ook over te maken. 

Als u uw eigen risico al betaald heeft voor het jaar dan betaalt de zorgverzekering uw zorgkosten voor de rest van het jaar. Afhankelijk van het contract die u met uw zorgverzekeraar heeft, wisselt de percentage van vergoeding. Uit onze ervaring met OHRA/CZ is dat ongeveer 60-65%, doch dit risico is voor onze rekening. Wij treffen een coulance regeling met onze patiënten als geen volledige vergoeding uitgekeerd wordt. 

Dus als uw zorgverzekeraar geen volledige vergoeding uitkeert (los van eigen risico), dan hoeft u niets bij te betalen, behalve eventueel ingehouden eigen risico. U dient ons wel in te lichten en de betaalspecificatie te sturen naar financieel@hartdokters.nl
Als u niet weet of uw zorgverzekeraar een label is van CZ, Ditzo, Zilveren Kruis Achmea en/of de Amersfoortse kijkt u gerust op de website van zorgwijzer.nl.

Voor het Westland namelijk lokaties Kwintsheul en Naaldwijk

In het Westland zijn de meeste patienten verzekerd bij de zorgverzekeraar DSW. Wij zijn dan ook zeer tevreden dat we al jaren een contract hebben met DSW. Dit betekent dat ongeveer 80% van de zorgkosten door DSW vergoed worden. Wij vinden dit zeer acceptabel zodat de overige 20% voor de patient kwijtgescholden wordt. Het betekent dus dat als u bij DSW verzekerd bent u NIETS hoeft bij te betalen. Bij de andere zorgverzekeraars gaan wij bij benadering van hetzelfde uit doch zullen dit per patient bekijken.

 
Betalingsregeling
 

Het is mogelijk een betalingsregeling af te spreken met uw zorgverzekeraar of met Infomedics. Hiervoor kunt u rechtstreeks contact met hun opnemen.
LET OP: Het is niet mogelijk een coulance regeling te krijgen EN een betalingsregeling via Infomedics. U zult zelf de keuze moeten maken wat voor u haalbaar is.

Heeft u een financiële vraag? U kunt e-mailen naar: financieel@hartdokters.nl