Drs. A.A. Hassan

Drs. A.A. Hassan (1970) volgde zijn opleiding Geneeskunde aan de Bagdad Universiteit in Irak (afgestudeerd in 1994) en aan de Radboud Universiteit te Nijmegen (afgerond in 2002). 

Na zijn studie heeft hij ervaring opgedaan als arts gedurende vier jaar te Tilburg en Nijmegen. 

Na het afronden van zijn opleiding tot cardioloog in het Radboud UMC te Nijmegen in 2011, werkte hij in het VieCuri ziekenhuis te Venlo en vervolgens in Isala Kliniek te Zwolle. Nadien is hij vakgroepvoorzitter geweest van de afdeling cardiologie in het MC Zuiderzee ziekenhuis te Lelystad.

Sinds 2019 werkt drs. Hassan in het St Jansdal ziekenhuis te Harderwijk en Lelystad. Daarnaast is drs. Hassan werkzaam binnen Hartdokters in Amsterdam.

Hij is gespecialiseerd in pacemakerimplantaties en behandelingen. Verder is drs. Hassan bekwaam en vaardig in het uitvoeren van hartkatheterisatie en coronaire angiografie. 

Drs. Hassan is actief in wetenschap en onderzoek. Zo is hij de Principal Investigator van een internationaal onderzoek naar nieuwe methode van hartkatherisatie via de hand (i.p.v. via de pols). Het onderzoek loopt nog. 

Drs. Hassan beheerst overigens de Arabisch taal volledig.