Klachtenregeling

Hartdokters hecht veel waarde aan uw beleving en ervaring. Wij streven naar het verlenen van goede zorg door deskundig en patiëntgericht te werken. Desondanks kan er toch iets gebeuren waarover u niet tevreden bent. Het is belangrijk dat u eventuele onvrede uitspreekt. Elke klacht biedt ons namelijk als organisatie de kans om te verbeteren. Bovendien, klachten kunnen bijdragen aan de verbetering van de zorg in de toekomst zo kunnen wij andere patiënten beter helpen. Daarom hechten wij veel waarde aan terugkoppelingen in alle vormen. Wij stellen het op prijs als u uw klacht met ons bespreekt. Dat geeft ons de kans om uitleg te geven waar mogelijk en naar een oplossing te zoeken. Hartdokters staat open voor vragen, opmerkingen van patiënten en gebruikt deze om de kwaliteit van zorgverlening te verbeteren.

Daarom raden wij u aan om eerst te praten met de betrokken persoon. Dat leidt meestal het snelst tot een oplossing. Er kan sprake zijn van een misverstand of wellicht hebben wij u iets niet goed genoeg uitgelegd. Alle medewerkers van Hartdokters doen hun best om u te helpen en waar eventueel een misverstand is, uit de wereld te helpen en naar een oplossing te zoeken.

 

IK HEB EEN KLACHT, WAT NU?

De medewerkers van Hartdokters zetten zich allen in om de beste hulpverlening te bieden. Toch is het mogelijk dat patiënten niet tevreden zijn over de door ons geboden zorg. Zo kan iemand bijvoorbeeld een klacht hebben over de manier waarop een medewerker met hem of haar omgaat. Of waren er van tevoren andere verwachtingen over de zorg en is het vervolgens heel anders gelopen. We raden onze patiënten aan daar niet mee rond te blijven lopen maar hun klachten te melden. Hieronder informeren we graag over hoe dat kan.

Wij maken onderscheid tussen: klachtopvang en klachtbemiddeling/behandeling door een klachtenfunctionaris.

Klachtopvang

U meldt en bespreekt de klacht met de medewerker op wie de klacht betrekking heeft of zijn/haar leidinggevende. Voor uzelf kan het goed zijn hierbij het volgende in gedachten te houden:

  • reageer zo snel mogelijk;
  • wanneer het iets is dat niet snel kan worden afgedaan: vraag een gesprek aan; probeer eventueel al van te voren de klacht kort en krachtig op papier te zetten en aan ons te overhandigen;
  • probeer te bedenken wat u met het gesprek wilt bereiken;
  • u kunt altijd iemand meenemen ter ondersteuning.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren komen we hopelijk snel tot een oplossing.

Klachtbemiddeling/behandeling door de klachtenfunctionaris

Heeft de klachtopvang uw onvrede niet weg genomen of wilt u rechtstreeks (zonder klachtopvang) een klacht indienen? In dat geval kunt u uw klacht telefonisch of schriftelijk indienen bij de klachtenfunctionaris van Hartdokters.

De klachtenfunctionaris kan op een laagdrempelige en informele wijze bemiddelen in uw klacht. De klachtenfunctionaris is bereikbaar via onderstaande gegevens:

CBKZ t.a.v. klachtenfunctionaris Hartdokters

Antwoordnummer 570, 4200 WB Gorinchem

Tel. 0183-682829

E-mail: klachten@cbkz.nl

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan de behandeling van de klacht. Wel is het zo dat de (eventuele) kosten van door uzelf ingeschakelde bijstand en advies voor uw eigen rekening zijn.

 Wilt u meer weten?

Deze informatie geeft een antwoord op de belangrijkste vragen over uw klachtmogelijkheden. Voor een uitgebreid antwoord verwijzen wij naar het door ons gehanteerde klachtenreglement. Dit reglement kunt u kosteloos bij ons opvragen.