Wie zijn wij?

Paul's foto
Dr. F.P. (Paul) van Rugge

Opgeleid en gepromoveerd in het LUMC te Leiden. Hij werkte tot 1999 in het Leidse Universitaire Medisch Centrum. Nadien tot 2010 in het Diaconessenhuis te Leiden. Sinds 2010 verricht dr. van Rugge cardiologische diagnostiek voor de eerste lijn. 

Dr. J.J. (Jakub) Regieli

werd opgeleid in het UMC Utrecht, is gepromoveerd in het Juliuscentrum voor Eerstelijnszorg, en heeft volop ervaring in de acute cardiologie in het ziekenhuis. 
Hij heeft zich verder verdiept in Beeldvormende techniek, Erfelijkheid en Preventie.

Als Medisch Specialist praktiseert hij sinds 2017 buiten de muren van het ziekenhuis, met als kernwaarden : goed benaderbaar, patiëntgericht veilig en doelmatig, met veel voordelen voor de patiënt en de huisarts. “Uit statistiek blijkt dat 80% van de verwezen patiënten onder behandeling kan blijven van de huisarts die gebruikt maakt van onze expertise in de huisartspraktijk”, beaamt dr. Regieli. 

Tevens actief in onderzoek en innovatie -daarbij geholpen door zijn ervaring aan de Stanford University (USA)- , is dr Regieli lid van het Dagelijks Bestuur van de European Society of Clinical Investigation (ESCI, www.esci.eu.com) alsmede  sinds 
 2015 de dagelijkse eindredactie van het European Journal of Preventive Cardiology. 


Als vrijwilligerswerk geeft hij nascholingen en  Reanimatiecursussen voor zorgverleners en voor het publiek.

Dr Regieli beheerst de Poolse taal volledig en heeft een speciaal spreekuur in het Pools voor patiënten die dit wensen. 

Drs A.A. (Ahmed) Hassan

Opgeleid in het Radboud UMC te Nijmegen. Hij werkte in VieCuri ziekenhuis te Venlo en vervolgens in Isala Kliniek te Zwolle. Nadien is hij cardiologie vakgroep voorzitter geweest in het voormalige MC Zuiderzee ziekenhuis te Lelystad. Naast het verrichten van diagnostiek voor de eerste lijn is drs. Hassan werkzaam als cardioloog in het ziekenhuis van Harderwijk en Lelystad.

Hij is gespecialiseerd in pacemakerimplantaties en behandelingen. Verder is Drs. Hassan bekwaam en vaardig in invasieve diagnostiek zoals hartkatheterisatie. Hij is de Principal Investigator van een internationaal onderzoek naar nieuwe methode van hartkatherisatie via de hand (i.p.v. via de pols). Het onderzoek is loopt nog. 

Ons doel en visie

  • Eerstelijns cardiologie zorg breed toegankelijk maken
  • Op innovatieve manier diensten leveren met oog voor zinnige zorg
  • Directe communicatie tussen huisarts, patiënt en cardioloog